تبلیغات
آن كس كه بدست جام دارد ............... سلطانی جم مدام دارد - دلشکسته
دوشنبه 8 آذر 1389

دلشکسته

   نوشته شده توسط: زهرا باقری    

 

آدمی دلش شکسته است

آدمی دلشکسته است

آدمی دلش را شکسته است

آدمی مدام در پی شکستن است

گاه شکسته است و گاه شکسته است