تبلیغات
آن كس كه بدست جام دارد ............... سلطانی جم مدام دارد - آیا با قانون 20-80 آشنا هستید؟
یکشنبه 14 آذر 1389

آیا با قانون 20-80 آشنا هستید؟

   نوشته شده توسط: مهری دهقان    

سلام بر دانشجویان بوشهریروزتون پیشاپیش مبارک

فضا زیادی ادبی شده بودگفتم ،تنوعی ایجاد کنم ،امیدوارم براتون مفید باشه

در سال 1906 یک اقتصاددان ایتالیایی به نام ویلفردو پارتو در حین تحقیق راجع به توزیع ثروت در ایتالیا متوجه شد که 80 درصد ثروت کشورش در دست 20 درصد افراد می باشد. او 20 درصد با نفوذ و ثروتمند را "اقلیت مهم " و بقیه 80 درصد جمعیت را "اکثریت کم اهمیت " نامید.

دکتر جوران که در سال 1940 در آمریکا زندگی می کرد،یک اصل جهان شمول را شناسایی کرد و آن را به پارتو نسبت داد.او این اصل را ،اصل پارتو یا قانون 80-20 نامید.

این قانون یکی از مفیدترین مفاهیم موجود در زمینه مدیریت و زندگی است،چند نمونه:

  •  80درصد سود شما مربوط به 20 درصد محصولات یا خدمت شماست.
  •  80 درصد بیماران دجچار 20 درصد بیماریها میشوند.
  •  80درصد تصادفات مربوط به 20 درصد جرائم رانندگی است .
  •  80 درصد شاخص سهام مربوط به 20 درصد شرکتهاست.
  •  80 درصد مشکلات پرسنلی سازمان شما مربوط به 20 درصد کارکنان است.

                                                             جمله طلایی:

                           80 درصد موفقیت شما مربوط به 20 درصد فعالیت

                                         شماست.  

 شما افردی را می بینیدکه در تمام مدت کار می کنند اما ظاهرا کار زیادی انجام نمی دهند اما انجام دادن یک یا دو کار اصلی را به بعد موکول می کنند.قاعده 80-20 میتواند به عنوان یک یادآوری روزانه در خدمت ما باشد و به ما یادآور شود که 80 درصد زمان و نیروی خود را بر 20 درصد آنچه واقعا مهم است متمرکز کنیم.بنابراین قبل از شروع هرکاری ار خود بپرسید:

                            آیا این کار در زمره 20 درصد مهم است یا 80 درصد کم اهمیت؟   

تنها هوشمندانه کار کردن کافی نیست،بلکه هوشمندانه بر روی چیزهای درست و مهم تمرکز کنیم.