تبلیغات
آن كس كه بدست جام دارد ............... سلطانی جم مدام دارد - به یادآن تنها
سه شنبه 16 آذر 1389

به یادآن تنها

   نوشته شده توسط: زهرا باقری    

 

هوا گرفته است

بوی خون میدهد

 دلم گرفته است

 روی دیوار نوشته است

 باز این چه شورش است

لحظه ای درنگ میکنم 

 یادم آمد

من شیعه ام !