تبلیغات
آن كس كه بدست جام دارد ............... سلطانی جم مدام دارد - خیلی مخلصم!
جمعه 6 اسفند 1389

خیلی مخلصم!

   نوشته شده توسط: زهرا باقری    

عکس طنز: خیلی مخلصم!!

بدون شرح!
 
 
خیلی مخلصم!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
کوچیکتم!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.